TECHWIS

Organizacja oraz obsługa wydarzeń sportowych, outdoorowych, kulturalnych.