HORIZON

System manitorowania wycieków z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i ppoż.
BridgeAlfa - system laserowego czyszczenia rurociągów przesyłowych i instalacji technologicznych zgodnie z wymaganiami normy ISO 8501.