Kurs Pediatryczny "BEZPIECZNY BOBAS"

Zapraszamy na kurs pierwszej pomocy skierowany głównie do osób, które chcą nauczyć się jak jej udzielać dzieciom.
Należy pamiętać, że dziecka nie traktujemy jak "małego dorosłego", a wiele powikłań po nieszczęśliwych zdarzeniach jest spowodowane nieumiejętnością udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy wszystkich chętnych nie tylko posiadających dzieci ale również przyszłych rodziców, opiekunów.

Zajęcia prowadzą ratownicy medyczni oraz Fizjo-Sensorycznie Natalia Krukierek

Patronat: Galen Paweł Guzik

Organizator szkolenia: LEOMED Kamil Bajger tel. 531 760 740

Miejsce szkoleń: Inkubator Przedsiębiorczości Krosno ul. Żwirki i Wigury 15

 

leomed