PETIT MANAGEMENT

Prowadzenie zajęć z robotyki skierowanych do dzieci i młodzieży. Działalność ma na celu rozpowszechnienie nauk ścisłych, w tym robotyki, projektowania i programowania w naszym regionie. Ideą działalności jest rozwój i edukacja.
 
Biuro: 105